Over ons

De Taalprof is in oktober 2013 opgericht.

Meike Korpershoek 

Meike studeerde Nederlands en volgde een master Nederlands als tweede taal (NT2), beide aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tijdens haar masterstages deed ze onder meer ervaring op als docent Nederlands in Marokko en als projectmedewerker bij de afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam. Haar scriptieonderzoek richtte zich op het alfabetiseringsonderwijs in Amsterdam en Larache (Marokko). Sinds 2011 is ze werkzaam als docent Nederlands in het hbo en sinds 2018 ook in het mbo. Zij gaf en geeft onder andere les aan De Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam. Haar expertise zit in het uitdenken van de grote lijnen en de structuur van lesmodules en leerlijnen, lesgeven vanuit heldere leerdoelen en behoeftes van studenten, projectmanagement en de verbinding leggen tussen verschillende sectoren.

‘Met de Taalprof probeer ik vooral bruggen te slaan: tussen onderzoek en onderwijs, tussen mbo en hbo, tussen taal- en vakonderwijs en tussen verschillende onderwijsinstellingen en -professionals. Onze meerwaarde zit hem in de uitwisseling tussen onderwijsprofessionals, die in de praktijk veel te weinig plaatsvindt door de hoge werkdruk.’

Team

De Taalprof werkt met een divers team van neerlandici en taalwetenschappers. Wij trainen en begeleiden andere docenten, maar stimuleren ook ons eigen team om zich te blijven ontwikkelen in hun vakgebied, om vooral de kunst af te kijken bij elkaar en lesideeën uit te wisselen. Doordat we werken met een klein team van zo’n tien medewerkers en freelancers, zijn we in staat om snel in te spelen op veranderende situaties en nieuwe inzichten. Plezier, samenwerking, empathie en strijdbaarheid zijn voor ons belangrijke waarden.

Werken bij de Taalprof?

Wij zijn regelmatig op zoek naar versterking van ons team, maar hebben momenteel geen vacatures. Open sollicitaties zijn uiteraard altijd welkom.