Blog

Meike Korpershoek deelt hier regelmatig haar ervaringen in en inzichten over het onderwijs, bespreekt boeken en laat gastbloggers aan het woord.

28 oktober 2022 16:00
Op 3 december 2021 verscheen het boek Maak er geen punt van! van Monica Koster en mij, Meike Korpershoek. Dit boek is het resultaat van onze onderwijservaring in diverse sectoren, veel onderzoek en een aantal workshops over feedback en beoordelen die wij gaven aan docenten uit verschillende onderwijssectoren. Het slaat een brug tussen onderwijs en praktijk en we hopen taal- en vakdocenten te inspireren om effectieve feedback te geven aan hun leerlingen en studenten.
15 oktober 2018 15:00
Ik zal hier ongetwijfeld op een later moment meer over vertellen, maar bij wijze van eigen ‘Gluren bij de buren’-project ben ik in april gestart met lesgeven in het mbo. Het lesgeven aan oud-mbo-studenten in het hbo riep soms zoveel vragen bij me op, dat ik het mbo zelf eens wilde ervaren. Waar komen mijn studenten vandaan? En hoe sluit ik zo goed mogelijk aan bij hun vooropleiding? Ik ervoer een kloof die ik, volgens mij, alleen kon overbruggen als ik de overkant ook kende. Inmiddels ben ik verkocht en heel veel ervaringen rijker.
17 september 2018 15:00
In het voorjaar en de zomer van 2014 deed ik in opdracht van De Haagse Hogeschool onderzoek naar een pilot die uitgevoerd werd met het programma Hogeschooltaal, dat inmiddels in handen is van Noordhoff Uitgevers. Ik was toentertijd nogal kritisch over het programma, maar het programma is doorontwikkeld en de makers hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de effecten van Hogeschooltaal. Dat was voor mij een reden om nogmaals te kijken naar de mogelijkheden ervan. Ik ben nog steeds kritisch en deel mijn argumenten graag, zodat onderwijsinstellingen deze mee kunnen nemen in hun besluit om Hogeschooltaal aan te schaffen. Daarnaast zou Noordhoff ze kunnen gebruiken om het programma door te ontwikkelen.
18 juni 2018 15:00
Door Kim van Haperen. Met enige regelmaat bezoekt de Taalprof conferenties met als doel inspiratie opdoen om zijn onderwijs te verbeteren. Zo was ik op 24 mei bij een bijeenkomst over contextrijke taaltaken van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs op de Hogeschool Gent (HoGent). Contextrijke taaltaken bereiden studenten beter voor op de taalvaardigheid die zij nodig hebben in hun latere werkveld. Het belang van deze taken en hoe ze eruit kunnen zien, werd duidelijk aan de hand van enkele onderzoeken en good practices. In deze blog licht ik een van deze good practices toe, die de Taalprof inspireerde om een module van een van zijn opdrachtgevers aan te scherpen.
14 mei 2018 15:00
Een lezing van Sander Heijne over zijn boek ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u’ tijdens de 1 mei-viering van GroenLinks zette me aan het denken. In zijn boek komt naar voren dat privatisering van overheidsdiensten (de PTT, de NS, de kinderopvang) keer op keer niet de gewenste effecten heeft en dat veel mensen ‘op de vloer’ van tevoren al konden voorspellen dat het mis zou gaan en dat zij hun baan weleens kwijt zouden kunnen raken. Waarom werd hier niet naar geluisterd? En hoe is het mogelijk dat we ondanks gebrek aan bewijs maar blijven geloven in marktwerking? Dat zijn vragen die tijdens de lezing door mijn hoofd spookten en waar ik hier geen antwoord op ga geven. Er was namelijk nog een andere vraag die nog harder spookte: Gaat er iets mis in ons onderwijs en leiden en voeden wij mensen wel goed op?
30 april 2018 15:00
Ik noem me zelf soms met trots ‘ondernemer in het onderwijs’, maar sinds afgelopen woensdag is dat bepaald geen eervolle titel meer. Zembla onderzocht de opkomst en ondergang van de ‘Steve Jobsscholen’. De aflevering is de moeite waard om terug te kijken.
16 april 2018 15:00
Op dinsdag 3 april presenteerde Louise Elffers haar boek ‘De bijlesgeneratie’ in Pakhuis de Zwijger. Ze begon haar presentatie met een opvallende constatering: in 2007 klaagde toenmalig premier Balkenende nog over de ‘zesjescultuur’ in het onderwijs en tien jaar later sprak toenmalig onderwijsminister Bussemaker haar zorgen uit over de toenemende prestatiecultuur. In diezelfde periode stegen de uitgaven aan bijles sterk. Wat is er aan de hand? Is dit een probleem? En zo ja, wat kunnen we eraan doen?
19 maart 2018 15:00
Boeken als ‘Hallo witte mensen’ van Anousha Nzume en documentaires als ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman leerden mij en vele anderen de afgelopen jaren veel over wit privilege en racisme. Na het zien van ‘Wit is ook een kleur’ vroegen veel mensen zich af wat ze konden doen om iets te veranderen aan deze situaties. Hieruit ontstond het initiatief Wit Aan Zet. Op vrijdag 9 maart organiseerde Wit Aan Zet een verkiezingsspecial over kansenongelijkheid in het onderwijs. Ik was erbij.
19 februari 2018 15:00
Ik ben een enorme bofkont, want ik mag regelmatig uitwisselen met collega’s over bijvoorbeeld schrijfonderwijs of, zoals vorige week het geval was, over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs als het gaat om het (schoolvak) Nederlands. Er is weinig leuker dan dat. In het kader van de curriculumherziening mochten we input leveren over wat wij van onze studenten in de dop verwachten. Waar ik vooral veel aandacht hoopte te kunnen vragen voor schrijfvaardigheid, ging ik tijdens deze middag ook op een andere manier naar het schoolvak Nederlands kijken.
05 februari 2018 15:00
Op 2 februari gaf ik met Janneke Kelter (De Haagse Hogeschool) en Monica Koster (Tekster) een workshop op de expertmeeting van het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden (NACV), waarin we een vertaalslag maakten van Monica’s onderzoek naar schrijfvaardigheid in het primair onderwijs naar het hbo. Best een gewaagd experiment, maar het pakte mooi uit.
22 januari 2018 15:00
Op aanstaande vrijdag 26 januari wordt de MOOC Beter Schrijven in het hoger onderwijs gelanceerd. Deze 'Massive Open Online Course' is door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkeld en is voor iedereen toegankelijk. Ik heb een snelle blik geworpen op de MOOC en wordt er erg blij van. Er is namelijk veel aandacht voor het schrijfproces en er is ruimte voor peer feedback. Ik zal de MOOC in ieder geval aanbevelen bij mijn studenten en eventueel ook inzetten tijdens de lessen en hoop er zeker nog eens over te schrijven. Wordt vervolgd!
08 januari 2018 15:00
Van 2 tot en met 5 januari 2018 mocht ik met een aantal andere millennials (geboren tussen 1980 en 2000) bij EenVandaag praten over onze situatie als het gaat om werk, financiën, ons sociale leven en onze toekomstperspectieven. De gesprekken verrasten me, omdat ik me tot dat moment niet actief bezig had gehouden met mijn generatie en ik de toekomst een stuk zonniger inzag dan veel anderen. De vraag is dan natuurlijk: ligt het aan de tijd waarin we leven of aan onszelf?
13 november 2017 15:00
We klagen wat af over de schrijfvaardigheid van onze studenten. Maar is het ook echt een probleem? Hoe erg is het? Hoe komt het? En de belangrijkste vraag: wat kunnen we eraan doen? In deze serie hoop ik antwoorden te vinden op deze grote vragen door verder te kijken dan het hbo. Ik ga gluren bij de buren. Vandaag deel 3: te gast op het Hofstad Lyceum.
30 oktober 2017 15:00
We klagen wat af over de schrijfvaardigheid van onze studenten. Maar is het ook echt een probleem? Hoe erg is het? Hoe komt het? En de belangrijkste vraag: wat kunnen we eraan doen? In deze serie hoop ik antwoorden te vinden op deze grote vragen door verder te kijken dan het hbo. Ik ga gluren bij de buren. Vandaag deel 2: Booster.
16 oktober 2017 15:00
We klagen wat af over de schrijfvaardigheid van onze studenten. Maar is het ook echt een probleem? Hoe erg is het? Hoe komt het? En de belangrijkste vraag: wat kunnen we eraan doen? In deze serie hoop ik antwoorden te vinden op deze grote vragen door verder te kijken dan het hbo. Ik ga gluren bij de buren. Vandaag deel 1: Tekster.
02 oktober 2017 15:00
Marilse Eerkens schreef een sterk stuk over schrijfvaardigheidsonderwijs op de basisschool op De Correspondent. Hierbij deel ik de link naar het artikel en voeg ik mijn reactie bij, waarin ik uiteraard niet pretendeer enig verstand te hebben van (schrijfvaardigheidsonderwijs in het) basisonderwijs.
18 september 2017 15:00
De discussie over de verengelsing van het hoger onderwijs is goed losgebarsten. Ik ben erg blij dat hier over gepraat wordt, omdat een bewuste keuze in dit vraagstuk belangrijker is dan welke keuze dan ook. Hieronder een kleine update.
04 september 2017 15:00
Geïnspireerd door onze eigen ervaringen en onderzoeken over effectief (schrijf)onderwijs, voeren we ieder jaar wat veranderingen door in ons onderwijs. Waar de meeste mensen op 1 januari met hun goede voornemens starten, doen veel docenten dat juist aan het begin van een nieuw studiejaar. Voornemens kun je het ook niet echt noemen, want het zijn in ons geval al concrete plannen die daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Natuurlijk is het altijd spannend hoe de veranderingen uitpakken en of het dus blijvertjes zijn. Dit jaar focussen we ons nóg meer op het schrijf- en leerproces van de student.
26 juni 2017 15:00
Beter Onderwijs Nederland (BON) is bezig om een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse overheid: het hoger onderwijs verengelst in een rap tempo en dat is tegen artikel 7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs, waarin staat dat het onderwijs in het Nederlands gegeven wordt en dat hier alleen in uitzonderlijke situaties van afgeweken mag worden, bijvoorbeeld bij een gastcollege van een buitenlandse docent of wanneer de bestudering van een andere taal centraal staat in de opleiding.
05 juni 2017 15:00
Helaas, de eerste Steve Jobs-scholen sluiten alweer. Een woordvoerder van de Steve Jos-school in Rotterdam zegt hierover in het AD: ‘We hadden gehoopt dat het anders uitpakte, maar hoe lang geef je iets een kans? Vernieuwend onderwijs mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van leerlingen.’ Leren uit een boek is vast ‘niet meer van deze tijd’ en ‘niet motiverend’, maar ik denk dat we eerst een bewezen effectief alternatief nodig hebben voordat we het kind met het badwater weggooien.
22 mei 2017 15:00
Ik zeg dit te weinig hardop: ik heb een fantastische baan! Ik werk in een van de mooiste beroepsgroepen die er is, namelijk het onderwijs, in een vorm die perfect bij me past, namelijk als ondernemer. Ik was van plan om hier een heel blij stuk over te gaan schrijven, maar de realiteit haalde me in deze week: bij heel veel (onderwijs)mensen gaat de vlag helemaal niet uit elke ochtend dat ze opstaan en weer naar hun werk mogen. Ik ben dankbaar dat ik bij het gelukkige deel van de werkenden hoor, maar het is me ook duidelijk dat er iets goed mis is en dat verandering nodig is.
24 april 2017 15:00
Op 13 april brainstormden we met een groot deel van ons team over de toekomstplannen van de Taalprof. Het startpunt van deze brainstorm was de vraag waarom mensen eigenlijk werken bij de Taalprof en wat hun ideaalbeeld van onderwijs is.
10 april 2017 15:00
Het zal altijd een onderwerp van discussie blijven binnen ons team: hoeveel sturing geven we aan studenten en hoeveel vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen ze aan/is noodzakelijk? De kunst is om hier de ultieme balans in te vinden en daarmee te komen tot constructieve frictie.
08 april 2017 15:00
In mijn vorige blog schreef ik over het ontdekken van leidende principes en die gebruiken als uitgangspunt voor keuzes die je maakt. Ook wij deden dit tijdens onze brainstorm. Wat leverde dat op?
27 maart 2017 15:00
Tijdens een bijeenkomst van MKB Amsterdam discussieerden we over hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij het bedrijfsleven. Een van de deelnemers stelde voor om het beroepsonderwijs maar helemaal over te laten aan het bedrijfsleven, want dan zou een goede aansluiting sowieso gegarandeerd zijn. Dat moeten we zeker doen als we studenten zien als niets meer dan menselijk kapitaal dat moet zorgen voor winstmaximalisatie.