Topless

18 januari 2016 15:00

De kerstvakantie was een goed moment om mijn stapel leesvoer die flink aan het uitdijen was weer eens onder handen te nemen. De fysieke stapel is helaas nog steeds net zo hoog, maar mijn virtuele leeslijsten (Blendle, De Correspondent) zijn lekker uitgedund. Vandaag blog ik weer eens over democratisering naar aanleiding van Niet meer vrouwen, maar gewoon minder top (Jacky van Goor, Trouw, 16 december 2015).

Allereerst, hulde voor dit geweldige korte stuk dat in een paar woorden verwoordt wat veel vrouwen vaak voelen: er moeten meer vrouwen in de top, maar geef mijn portie maar aan Fikkie. De oplossing? Niet meer vrouwen in de top, maar minder top. Ik weet zeker dat veel organisaties, vrouwen én mannen daarbij floreren. Van Goor verwoordt dit kostelijk: Topless: het is een totaal ander leiderschapsparadigma. Waarin leiden van bovenaf plaatsmaakt voor steunen van onderop. Want alleen dát voorkomt dat de boel gaat hangen - daar weten wij vrouwen alles van. Duurzaam succes bereik je echt niet alleen met wat windowdressing aan de voorgevel.

Begin mei blogde ik over ons doel om meer te democratiseren bij de Taalprof en begin september over onze voornemens voor dit studiejaar met betrekking tot democratisering. We zijn inmiddels alweer wat stappen verder. Sinds dit studiejaar werken we met een buddysysteem, waardoor nieuwe docenten worden begeleid door een ervaren collega tijdens hun kennismaking met en eerste stappen in het onderwijs. Hierdoor hebben we begeleiding en beoordeling van docenten uit elkaar getrokken en zorgen we voor een veilig leerklimaat voor docenten. Begin februari zullen we de voortgang evalueren met elkaar en dan zal er ongetwijfeld meer over geschreven worden op deze blog.

Ook hebben we in december openheid gegeven over de financiën van de Taalprof. Dat is enerzijds spannend, maar anderzijds hebben we niets te verbergen. Het leverde nuttige vragen en opmerkingen op: ‘hoge reiskosten’, ‘weinig winst’, ‘hoge startsalarissen’. Dit was puur een oriënterende bijeenkomst, maar halverwege dit jaar komen we erop terug als iedereen meer bekend is met de cijfers en ideeën heeft aangedragen voor eventuele veranderingen in onze financiële huishouding.

We zijn nog steeds niet topless en willen de organisatie steeds meer flippen, maar dit is soms een uitdaging bij een klein bedrijf waar twee mensen eigenaar van zijn en dus eindverantwoordelijk en persoonlijk aansprakelijk voor elke beslissing. Maar we gaan door en staan open voor ieder idee en advies.