Terugblik afgelopen studiejaar

27 juni 2016 15:00

We hebben nog een paar weken te gaan, maar voor mij is dit de laatste blog voor ik twee maanden blogvakantie neem. Tijd voor een terugblik dus. Wat hebben we allemaal gedaan dit jaar? En wat kwam er terecht van de goede voornemens?

Aan het begin van het studiejaar noemde ik drie plannen voor dit jaar:

  1. Democratisering
  2. Buddy’s
  3. Inventarisatie taalbeleid

Op dat eerste ben ik erg trots. Ik denk dat we weer wat stappen hebben gezet om een volledig democratische organisatie te worden. Kim van Haperen verwoordde het resultaat hiervan prachtig in haar blog van een paar weken geleden, die ik zie als een cadeautje aan ons allemaal. Met het vaste team sparden we in juni over de toekomst van de Taalprof en onze onderwijsvisie. Dat was zeer inspirerend en bracht ons op veel nieuwe ideeën voor ons onderwijs. Iedereen organiseerde een eigen onderwijsinhoudelijke sessie en na afloop merkten we dat we beter woorden kunnen geven aan de keuzes die we maken tijdens de les. Het was zeer waardevol om theorie en praktijk op deze manier te kunnen koppelen. Met dank aan: Annet Bremen en Gert Biesta, Kim van Haperen en John Hattie, Jacques Verbove en Karel Witteveen en Meli van Gellecum en Ron Ritzen.

Ook als het gaat om de plannen rondom ons buddysysteem ben ik heel erg tevreden. Een jaar geleden is het idee geboren om de begeleiding van docenten niet alleen bij Meli en mij en eventueel de opdrachtgever neer te leggen, maar om elkaar meer te gaan begeleiden. Op deze manier zou er meteen een onderscheid gemaakt worden tussen het begeleiden en beoordelen van docenten. Annet en Jacques schreven hiervoor een prachtig plan en in september zijn we ermee aan de slag gegaan. Iedere nieuwe docent kreeg een ervaren buddy en iedere docent deed en ontving meerdere lesbezoeken het afgelopen jaar. Het systeem is nog niet geëvalueerd en het laatste woord is hier zeker nog niet over geschreven, maar persoonlijk vond ik het een succes. Collega’s stellen elkaar makkelijker vragen, geven zinvolle feedback zonder dat de ander zich op wat voor manier dan ook bedreigd voelt en ze wisselen veel meer ideeën voor lessen uit met elkaar. Ik hoop dat dit volgend jaar doorgezet wordt, omdat ik geloof dat ons team er steviger door wordt.

Het derde plan is helaas niet gerealiseerd. We kwamen er gelukkig achter dat andere organisaties hier mee bezig zijn en dat onze bijdrage wellicht niet veel nieuws zou toevoegen. Daarnaast zijn we er ook achter dat we liever werken vanuit de vraag van opleidingen dan een van bovenaf opgelegd taalbeleid, hoe noodzakelijk taalbeleid ook is.

Iets wat nog mooi is om te noemen is het studentenpanel dat Meli en Annet tegen het einde van het studiejaar opgezet hebben. Studenten konden hierin plaatsnemen en meepraten over hun onderwijs. Hier kwamen ontzettend veel goede suggesties uit die we volgend jaar willen gebruiken voor ons onderwijs. Ook het panel is wat ons betreft een blijvertje.

Goede voornemens voor het volgende studiejaar? Daar kom ik na de zomervakantie graag op terug. Vanaf september start ik weer met bloggen.