Missie

08 april 2017 15:00

In mijn vorige blog schreef ik over het ontdekken van leidende principes en die gebruiken als uitgangspunt voor keuzes die je maakt. Ook wij deden dit tijdens onze brainstorm. Wat leverde dat op?

Toen we hadden uitgesproken wat voor ons belangrijk is, konden we op zoek naar discrepanties in wat we doen en waar we voor staan. Een voorbeeld: studenten hebben recht op een x aantal herkansingen. Dat betekent echter ook dat we regelmatig bezig zijn met het oplappen van de motivatie en het zelfvertrouwen van studenten vlak na een taaltoets, voordat we weer aan de slag kunnen met het helpen ontwikkelen van hun schrijfvaardigheid. Dat voelt niet goed. Als we het belangrijk vinden om vertrouwen te hebben in studenten en dat onze studenten hun zelfvertrouwen ontwikkelen, waarom toetsen we ze dan relatief vaak? Dat klopt niet met waar wij voor staan. En zo waren er nog een aantal andere zaken te noemen die ineens te verklaren waren als we ze bekeken vanuit onze waarden en principes. Het is eigenlijk zo logisch.

Naarmate de brainstormdag vorderde, kwam er nog een principe bij: wetenschappelijke onderbouwing. De Taalprof bestaat uit een team van academisch geschoolde mensen, maar eigenlijk zijn we te weinig bezig met de effectiviteit van wat we doen. En niet alleen wij: overal in het onderwijs duiken nog steeds onderwijsmythes op en veel van het mooie en belangrijke onderzoek naar onderwijs dat gedaan wordt, komt nooit bij het onderwijs terecht, omdat het niet gratis beschikbaar is, omdat het niet op een toegankelijke manier gepresenteerd wordt of omdat docenten het er gewoon veel te druk voor hebben. Een nieuwe missie voor de Taalprof dus: de schakel worden tussen onderzoek en onderwijs.

Hoe we die missie precies vorm gaan geven, daar denken we nu over na en dat is bijzonder inspirerend. We lezen veel onderzoeken, spreken met onderzoekers en denken na over manieren om deze kennis op een toegankelijke manier te delen: inspiratiebijeenkomsten organiseren, een methode ontwikkelen, ieder teamlid een eigen expertisegebied geven, onze modules omgooien en ga zo maar door. Ideeën genoeg, maar de volgende uitdaging is dan natuurlijk om daar een verdienmodel aan te koppelen. We broeden nog even door. Wordt vervolgd dus!