Maak er geen punt van!

28 oktober 2022 16:00

Op 3 december 2021 verscheen het boek Maak er geen punt van! van Monica Koster en mij, Meike Korpershoek. Dit boek is het resultaat van onze onderwijservaring in diverse sectoren, veel onderzoek en een aantal workshops over feedback en beoordelen die wij gaven aan docenten uit verschillende onderwijssectoren. Het slaat een brug tussen onderwijs en praktijk en we hopen taal- en vakdocenten te inspireren om effectieve feedback te geven aan hun leerlingen en studenten.

9789046908242_r.jpgOp de flaptekst:

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In het boek Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten.

Het boek is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van schrijfvaardigheid en beschrijft hoe docenten het proces van feedback geven kunnen inrichten. Ook geeft het boek suggesties voor werkvormen om peerfeedback in te zetten. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan voor het geven van feedback. Dit stappenplan wordt toegelicht met behulp van voorbeeldteksten uit verschillende onderwijsniveaus.

Dit boek is geschreven voor docenten van po tot wo, lerarenopleiders, docenten in opleiding, taaldocenten en vakdocenten die schrijfproducten van leerlingen en studenten beoordelen.

Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur. Haar lesmethode Tekster, gericht op schrijfvaardigheid voor de bovenbouw van het basisonderwijs, won een prijs voor beste onderzoek vertaald naar de onderwijspraktijk. Meike Korpershoek is docent in het hbo en mbo, geeft advies en ontwikkelt onderwijs op het gebied van Nederlandse taalvaardigheid. Ze is eigenaar van onderwijsbureau de Taalprof.

Verder lezen? Bekijk het eerste hoofdstuk of bestel het boek meteen op de website van Uitgeverij Coutinho.

Je kunt ook artikelen naar aanleiding van het boek lezen in het Vlaamse tijdschrift Fons, tijdschrift MeerTaal en Tijdschrift Taal. Of luister naar de bespreking van ons boek in de LLEARN podcast.

Wil je een workshop van ons bijwonen? Dit is ons tourschema:Portretten (19).jpg

  • 5 oktober 2021: Landelijk Netwerk Taal
  • 26 november 2021: Levende Talen
  • 18 maart 2022: online lancering Maak er geen punt van!
  • 29 april 2022: Platform Academische Schrijfcentra
  • 3 juni 2022: MBO Taalacademie
  • 8 juni 2022: Congres Toetsen en Examineren in het hoger onderwijs
  • 18 juni 2022: ResearchED
  • 6 oktober 2022: Toetsrevolutie
  • 14 oktober 2022: Lopon op locatie

We geven ook workshops op maat aan onderwijsteams. Interesse? Neem contact op!