Het roer om

14 september 2015 15:00

Door Kim van Haperen. Toen ik drie jaar geleden bij de Taalprof (toen nog Mens en Team) begon, was ik bezig met de master Nederlands als tweede taal. Mijn ervaringen met onderwijs bestonden uit mijn deelname aan het basis- middelbaar en universitair onderwijs; het ontwikkelen van toets- en lesmateriaal en het geven van bijles op middelbare scholen. Bij de Taalprof kreeg ik de kans om mijn ervaring uit te breiden met het onderwijs aan hbo-studenten.

Op de middelbare scholen was ik gewend om leerlingen bij de hand te nemen; op het hbo moest het roer om: het was van belang om studenten zelfsturend te maken. Meli vertelde mij dit met zoveel overtuigingskracht dat ik me onmiddellijk aan haar aanpak committeerde; het duurde echter even voordat ik de docentaanpak volledig begreep en in de vingers had. Inmiddels kan ik vol overtuiging en op basis van mijn eigen ervaringen uitleggen waarom de zelfsturende aanpak werkt.

Dat is ook fijn tegenover studenten: ik heb gemerkt dat zij het meteen doorhebben als ik zelf niet overtuigd ben van wat ik zeg. Het lukt me nu bijvoorbeeld veel beter om het belang van het geven van feedback op elkaars teksten uit te leggen. In het begin stuitte dat nogal eens op weerstand: ‘We zitten hier omdat we slecht zijn in Nederlands; wat voor zin heeft het dan om elkaars teksten te beoordelen?’

Desalniettemin blijft het zelfsturend maken van studenten een uitdaging. Ik heb nog weleens de neiging om voor mijn studenten te denken in plaats van ze dat zelf te laten doen. Ook merk ik dat voor studenten het verschil tussen het niet-zelfsturende middelbaar onderwijs en het zelfsturende hbo soms groot is. Gelukkig kan ik bij de Taalprof altijd met collega’s en leidinggevenden praten over hoe het beter kan. De laatste tijd vindt er meer uitwisseling plaats dan voorheen, wat volgens mij komt door het proces van democratisering dat bij de Taalprof aan de gang is. Docenten mogen meedenken over en meedoen aan zaken waar voorheen alleen de leidinggevenden over gingen.

Door de democratisering merk ik dat ik meer betrokken raak bij de Taalprof en ook op een ander niveau ga nadenken over hoe ik kan bijdragen aan zo goed mogelijk onderwijs voor zoveel mogelijk mensen. Samen met twee collega’s is bijvoorbeeld het idee ontstaan om het taalbeleid van hogeronderwijsinstellingen in kaart te brengen; op die manier doen we ideeën op om ons onderwijs verder te verbeteren en krijgen we meer inzicht in waar de Taalprof nog van betekenis kan zijn.

Een ander voorbeeld is dat ervaren docenten nu deel uitmaken van de training en begeleiding van nieuwe docenten; hierdoor ontstaat ook weer meer uitwisseling en betrokkenheid. De Taalprof maakt dus niet alleen studenten, maar ook docenten zelfsturender en ik ben ervan overtuigd dat dit het onderwijs ten goede komt. Het roer omgooien was volgens mij het beste wat zowel ik als de Taalprof konden doen.  

Lees hier ook over de ervaringen van Vika bij de Taalprof.