Grote veranderingen

05 september 2016 15:00

Een zomervakantie betekent vaak terugblikken op het afgelopen studiejaar en vooruitkijken naar het volgende. Wat willen we bereiken? Waar zijn we tevreden over? Welke nieuwe weg slaan we in? Eigenlijk deden we het dit jaar niet in de zomervakantie, maar een paar weken eerder, op onze teamdag in juni. Er is al veel over geschreven op deze blog, maar welke plannen voor dit jaar kregen daar vorm?

Afscheid Meli

Tijdens de teamdag vertelden we ons team dat Meli per 1 januari afscheid zal nemen. Ze gaat genieten van haar welverdiende pensioen en kijkt hier enorm naar uit. Ik ben (nog) niet op zoek naar een nieuwe compagnon en heb gelukkig een geweldig team om de kar mee te trekken. Het wordt voor ons allemaal een spannend jaar dus.

Nóg meer democratie

Veel taken van Meli, zoals personeelszaken en financiën, zullen verdeeld worden onder ons team. Dat is weer een nieuwe stap in onze democratisering, waar ik het altijd zo graag over heb.

Taalontwikkelend vakonderwijs

Hoe langer ik lesgeef, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat aparte lessen Nederlands absoluut niet zaligmakend zijn. Studenten missen vaak de koppeling met hun opleiding en zien de relevantie van wéér lessen Nederlands niet in. Ik hoef me niet alles aan te rekenen waar studenten ontevreden over zijn, maar uit onze gesprekken met het studentenpanel dat we eind vorig jaar opzetten kwamen zeer goede verbetersuggesties naar voren, want dat een goede taalvaardigheid belangrijk is zien de studenten echt wel. Het is tijd om intensiever samen te gaan werken met opleidingen en samen vakken te gaan ontwikkelen waarbij taal en inhoud geïntegreerd worden met elkaar. Dit gebeurt al ontzettend veel, maar sommige opleidingen weten zich er nog geen raad mee en daar zie ik zeker een kans voor ons. Totdat wij op een dag niet meer nodig zijn en ik Meli achterna kan richting pensioen.