Engels (vervolg)

18 september 2017 15:00

De discussie over de verengelsing van het hoger onderwijs is goed losgebarsten. Ik ben erg blij dat hier over gepraat wordt, omdat een bewuste keuze in dit vraagstuk belangrijker is dan welke keuze dan ook. Hieronder een kleine update.

Voor de zomervakantie schreef ik over de rechtszaak die Beter Onderwijs Nederland dreigde aan te spannen tegen de Nederlandse overheid. Ik zette hierin een aantal argumenten op een rij. Het Parool voegde hier in de zomer nog een interessant argument aan toe: door de toestroom van internationale studenten stijgt het tekort aan studentenhuisvesting in Amsterdam. Zelfs na de start van het studiejaar waren er nog internationale studenten op zoek naar woonruimte.

Beter Onderwijs Nederland zette maakte een overzichtje van artikelen die gewijd werden aan de verengelsing van het hoger onderwijs.

Verder leverde de KNAW in juli het eindrapport op van haar verkenning naar taalbeleid in het hoger onderwijs: Nederlands en/of Engels: taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs