Een nieuw jaar

07 september 2015 15:00

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen en het is dus een goed moment om te bepalen wat we dit jaar willen bereiken Hieronder noem ik drie plannen.

1.      Democratisering

Eind april organiseerden we een brainstorm met onze docenten, waarbij democratisering een van de vraagstukken was. Zoals te lezen is in mijn blog over deze brainstorm, leverde de bijeenkomst veel ideeën en nog meer vervolgvragen bij mij op over de rol van Meli en mij binnen het team: Waarom zouden wij bepalen wie geschikt is als docent en wie niet? Waarom zouden wij de training voor nieuwe docenten inrichten en uitvoeren? Waarom voeren wij alleen de acquisitie voor nieuwe opdrachtgevers? Waarom bepalen wij eigenlijk wie wat verdient? En waarom gaan alleen wij over het budget? De ene vraag is wat radicaler dan de andere en de acquisitie en de invulling van de docententraining laten we inmiddels voor een groot deel (het blijft zo ontzettend moeilijk om dingen helemaal uit handen te geven, maar we leren elke dag) over aan ons team. Ook dit jaar willen we graag nadenken over hoe we nog zelfsturender en democratischer kunnen worden. Zoiets gebeurt niet in een paar maanden, maar heeft tijd nodig en vraagt erom constant na te denken en gesprekken te voeren over wat er beter kan. Vaak levert het prachtige dingen op, zoals  heldere informatie over hoe om te gaan met studenten met dyslexie of een andere thuistaal en een nieuw plan voor de begeleiding van onze docenten, allemaal voor en door docenten. Dat zal ik hieronder verder toelichten.

2.      Buddy’s

Een van de ideeën die uit de brainstorm kwam was een zogenaamd buddysysteem, waarbij nieuwe docenten gekoppeld worden aan ervaren docenten. Het leek ons een geweldig idee om docenten zo op een gelijkwaardige manier te begeleiden en bovendien zou op deze manier het begeleiden en beoordelen van docenten niet door elkaar lopen, wat voorheen vaak wel gebeurde. Het idee is verder uitgewerkt door twee docenten die hierbij ook vroegen naar de mening van andere docenten over de begeleiding en dit leverde een prachtig en zeer concreet plan op. Het liefst zou ik het hier publiceren, maar omdat we het zelf nog niet uitgeprobeerd hebben, vind ik dat nog iets te vroeg. Dit studiejaar zal het plan in de praktijk worden gebracht. Ik ben benieuwd hoe dit zal lopen en ben zeker van plan hier nog regelmatig over te bloggen of nog beter: docenten hierover aan het woord te laten. 

3.      Inventarisatie taalbeleid

Twee vragen die regelmatig langskwam tijdens de brainstorm was: Hoe doen andere hogeronderwijsinstellingen het eigenlijk? Kunnen wij ervaringen uitwisselen met hen, en hoe? Drie docenten zijn gaan inventariseren wat er op papier staat, maar eigenlijk bleek al snel dat een overzicht van het taalbeleid per onderwijsinstelling niet bestaat. Het leek ons goed dat dit er wel komt en daarom gaan twee van de drie docenten (de derde promoveert inmiddels in Philadelphia) hiermee aan de slag. Ik vermoed dat een concreet en integraal taalbeleid bij sommige instellingen zal ontbreken, maar we hopen te kunnen leren van de onderwijsinstellingen die wel een taalbeleid voeren.