De Taalprof

De Taalprof is een onderwijsbureau, gevestigd in Amsterdam, dat het beroepsonderwijs ondersteunt bij de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid van hun studenten. Dit houdt in dat we docenten trainen en coachen, lesmodules ontwikkelen, advies geven en onderzoek doen. Hierbij zijn we de schakel tussen wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs.

Een goede taalbeheersing is de basis om te kunnen functioneren in het onderwijs, op de werkvloer en in de samenleving. Taalvaardigheid staat daarbij niet op zich, maar is idealiter ingebed in het vakonderwijs en de beroepspraktijk. In onze ideale wereld heeft iedere docent voldoende gereedschappen in handen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren en is iedere student eigenaar van zijn eigen (taal)leerproces.

Onze belangrijkste principes zijn dan ook: vertrouwen in ontwikkeling, eigenaarschap, gelijke kansen en rechtvaardigheid.